Center Holistic / Članki / Testiranje raka – novi krvni testi razkrivajo rakave celice in tumorje, še preden pride do prvih simptomov

Testiranje raka – novi krvni testi razkrivajo rakave celice in tumorje, še preden pride do prvih simptomov

Testiranje raka – novi krvni testi razkrivajo rakave celice in tumorje, še preden pride do prvih simptomov
Deli s prijatelji:

Testiranje raka – novi krvni testi razkrivajo rakave celice in tumorje, še preden pride do prvih simptomov, kar lahko zelo pripomore k hitrejšemu diagnosticiranju, zdravljenju in k večjim možnostim za preživetje.

Blood samples are on a laboratory form for Finding out the blood values

Testiranja za zgodnje diagnosticiranje raka

Testiranja temeljijo na krvnih testih venske krvi, katerih cilj je zgodnje prepoznavanje rakavih celic.

Znanstveniki na univerzi John Hopkins so z raziskavami podprli tezo, da je ključno pri terapiranju in zdravljenju raka, njegova hitra diagnostika.
Na tak način zgodnjega zaznavanja rakavih celic, se posledice raka zelo zmanjšajo.

Novo testiranje raka in ti novi krvni testi, lahko spremenijo druge preglede in diagnostike, na področju preventivnega odkrivanja rakavih, tumorskih in metastatskih celic.

Novo testiranje raka nudijo natančen vpogled v različne vrste tumorskih in rakavih celic v telesu ter so le te že metastaizrale.

(1.)

Za testiranje pišite TUKAJ

.

Na kakšen način deluje novo testiranje raka in tumorjev v krvi?

.

9Testiranje raka išče mutacije v več kot 16 genih in beljakovinah v krvi, ki se sproščajo pri ljudeh, ki imajo raka.

..

.

.

.

Katere vrste raka in tumorjev odkrivamo z novim testiranjem raka iz krvi?

.

S testiranjem raka odkrivamo raka jajčnikov, prsi, jeter, želodca, trebušne slinavke, požiralnika, debelega črevesa, pljuč, prostate in drugih.

S testiranjem raka s pomočjo in s kombinacijo izbranih biomarkerjev za zgodnje odkrivanje raka, imamo potencial, da se spremeni način preventivne diagnostike raka. Na isti način temelji tudi najbolj učinkovito iskanje zdravila zanj.

(2.)

Blood samples are on a laboratory form for Finding out the blood values

Takšno testiranje prepozna tumor v zelo začetni fazi

Testiranje raka preveri več mutacij DNA in različnih proteinov, je pojasnil dr. Cristian Tomasetti, izredni profesor za onkologijo in biomedicino na univerzi John Hopkins.

Za testiranje pišite TUKAJ

..

.

.

.

.

Zakaj je testiranje raka na takšen način najnaprednejša oblika diagnostike raka?

.

Testiranje raka na takšen način identificira več vrst rakov, ki bi bili verjetno drugače neodkriti.

Takšen način diagnosticiranja je resnično velik korak v preventivnem testiranju raka in lahko reši veliko življenj, pravi profesor onkologije, Bert Vogelstein.

1Danes že obstoječi in najbolj obetavni načini zdravljenja raka, pomagajo zelo majhnemu številu bolnikov z rakom, takšno testiranje pa lahko zelo pripomore pri zdravljenju.

To testiranje raka je prvi način, ki se osredotoča na zgodnje razvoje raka in ki dejansko lahko zmanjša število smrti zaradi raka.

..

.

Kakšna testiranja raka in tumorskih celic obstajajo?

.

V grobem delimo testiranje raka na 3 personalizirana testiranja raka

.

  • odkriva zgodnje znake razvoja raka, tumorjev in metastaziranih celic
  • pomaga pri spremljanju obstoječih vrst raka, tumorjev in metastaziranih celic
  • izdela individualni profil kemoperezapevtskih zdravil in naravnih snovi, ki jih je mogoče uporabiti za doseganje najboljših rezultatov zdravljenja

.

TESTIRANJE KROŽNIH TUMORSKIH CELIC

.

Cirkulacijske tumorske celice (CTCs) so celice, ki so se ločile od primarnega tumorja in se pretakajo v kri ali limfni sistem ter povzročajo sekundarni tumor.

Te celice imajo metastatske lastnosti in so povezane z napredovanjem raka.

(3.)

7Odkrivanje in izoliranje teh celic, daje prednost pred drugimi testiranji in diagnostikami, saj pri drugih testiranjih obstajajo številne pomanjkljivosti, povezane z občutljivostjo in specifičnostjo različnih metodologij.

R.G.C.C. Group laboratorij pa je z novo metodo najboljši na specifičnosti različnih vrst raka in na tak način nudi natančno odkrivanje in izolacijo cirkulacijskih tumorskih celic v krvi.

.

TESTIRANJE KEMOSENZITIVNOSTI

.

Vedno večje je zanimanje za prepoznavanje ustreznih zdravljenj, kako in na kakšen način bodo različni kemoterapevtiki delovali na bolnika z rakom in na dotično obliko raka.

Testiranje kemosenzitivnosti je najboljši način za prepoznavanje najboljše možne oblike zdravljenja.

Onkologi se sicer v praksi opirajo na statistične analize velikih preskušanj zdravljenj, na podlagi česar se odločijo, katero terapijo in zdravila bodo uporabili za specifične vrste raka.

Blood samples in test-tubes

Testiranje kemosenzitivnosti pa vključuje testiranje posameznih rakavih celic v laboratoriju, s čimer se ugotovi, katera zdravila in naravne snovi, dokazujejo najboljši odziv.

(4.)

.

Testiranje krvi z izolacijo tumorskih in rakavih celic, se analizira na:

..

.

  • Testiranje sposobnosti kemoterapevtskih zdravil
  • Genetsko profiliranje za usmerjanje ciljnih terapij (npr. monoklonska protitelesa)
  • Preizkušanje sposobnosti in identifikacija mehanizmov delovanja naravnih snovi, ki se lahko uporabljajo kot del strategije dopolnilne obravnave

.

Rezultati so predstavljeni v pisnem poročilu, ki lahko zdravniku pomaga pri izbiri možnosti zdravljenja.

22Naša genetska sestava določa, ali smo “akumulatorji” ali “hitri metabolizatorji” nekaterih zdravil, kar ima ključno vlogo pri določanju, kako učinkovito bo določeno zdravljenje in kakšni bodo stranski učinki.

.

Znanstveni dokazi za testiranje raka in tumorjev

.

Rak je posledica hude poškodbe genskega materiala, kar vodi k genski nestabilnosti, vsaka vrsta malignosti pa se obnaša drugače, saj ima vsaka oseba različne genetske prstne odtise, ki se razlikujejo od drugih.

Tumor je sestavljen iz več podskupin celic, ki imajo različne lastnosti. Ena od podskupin, vodi v napredovanje bolezni, na odpornost proti terapiji in na ponovitev bolezni.
Ta podmnožica se imenuje rakave matične celice.

(5.)

Ko se pacient zdravi, se lahko rakave celice uničijo in nato, ko obstoječa diagnostika ne odkrije nobenega signala, lahko izvid vsebnosti rakavih celic zajema vrednosti od 10 ^ 9 do 10 ^ 12 takšnih celic.

Ta meja določa fazo remisije pacienta. V tej stopnji, lahko preživijo le matične celice raka in kasneje kolonizirajo v oddaljene organe ter tako ustvarijo metastaze.

Zato je takšno testiranje odlična metoda, saj določa pri kateri terapevtski metodi se bodo na izbrano zdravljenje odzivale tudi rakave celice v remisiji in ne bodo metastazirale.

23Bistvenega pomena je odkriti in raziskati značilnosti razširjenih izvornih celic raka ter tako zmanjšati in preprečiti tveganje recidiva oz. ponovitve raka in nastanka metastaz.

..

.

.

.

1. TEST – TESTIRANJE KONCENTRACIJE RAKAVIH CELIC V TUMORJU

.

Ta vrsta testiranja zagotavlja informacije o prisotnosti in koncentraciji celic tumorja.
Testiranje zaznava samo progenitorske celice, ki so zelo pomembne za napredovanje, metastaziranje in ponovitev bolezni.

.

2. TEST – TESTIRANJE PRISOTNOSTI CIRKULACIJSKIH TUMORSKIH CELIC

.

25Testiranje CTC-jev, njihove koncentracije in imunofenotipa, lahko pomaga odkriti njihov izvor.

..

.

.

.

.

3. TEST – TESTIRANJE PRISOTNOSTI CIRKULACIJSKIH TUMORSKIH CELIC TER TIPA MALIGNIH TUMORJEV

.

Testiranje rakastih tvorb ali malignih tumorjev, vsebnosti tumorskih celic ter testiranje imunofenotipa, skupine imunoloških označevalcev, ki so prisotni na površini levkemičnih celic in so značilni za določeno vrsto levkemije.

(6.)

.

4. TEST – TESTIRANJE UČINKOVITOSTI DOLOČENIH ZDRAVIL NA CELICE RAKA

.

26Testiranje zagotavlja informacije o učinkovitosti določenih zdravil na celice raka, ki jih ima določena oseba. Metoda testiranja vključuje dva postopka, epigenetsko analizo ter preskuse preživetja.

..

.

..

.

5. TEST – TESTIRANJE UČINKOVITOSTI DOLOČENIH ZDRAVIL IN NARAVNIH EKSTRAKTOV NA CELICE RAKA

.

Testiranje zagotavlja informacije o učinkovitosti določenih zdravil na celice raka, ki jih ima določena oseba. Metoda testiranja vključuje dva postopka, epigenetsko analizo ter preskuse preživetja.

Testiranje vključuje tudi učinkovitost naravnih bioloških snovi ali ekstraktov na rakave celice določene osebe.

27Metoda testiranja temelji na treh metodah: neposrednem citotoksičnem učinku, stimulaciji imunskega sistema ter na zaviranju proliferativnih signalov v rakavih celicah.

(7.)

..

.

.

6. TEST – TESTIRANJE DELOVANJA IZVLEČKOV UČINKOVITOSTI IZVLEČKOV IZ EKSTRAKTOV RASTLIN

.

Testiranje zagotavlja informacije o učinkovitosti naravnih bioloških snovi ali ekstraktov na rakave celice. Ocena temelji na treh metodah: neposrednem citotoksičnem učinku, stimulaciji imunskega sistema ter na zaviranju proliferativnih signalov v rakavih celicah.

.

7. TEST – TESTIRANJE UČINKOVANJA CITOSTATIKOV

.

Farmakogenomika je znanost, ki preučuje podedovane spremembe v genih, ki narekujejo odziv na zdravila in raziskuje, kako je dobljene rezultate mogoče uporabiti za napoved, kako se bo določen pacient odzval na določeno zdravilo ali bo odziv dober, slab ali pa ga sploh ne bo.

33Enotni nukleotidni polimorfizmi (SNP-ji) so variacije DNA sekvenc, ki lahko vplivajo na to, kako se pri določeni osebi razvijajo bolezni ter kako se oseba odziva na kemikalije in zdravila.

Testiranje vključuje preučevanje SNP-jev genov, ki so vključeni v metabolizem / detoksifikacijo citostatičnih ali ciljnih zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju raka.

..

8. TEST – TESTIRANJE OZNAČEVALCEV CIRKULACIJSKIH TUMORSKIH CELIC

.

Testiranje vključuje označevalce na CTC-jih, ki opozarjajo na ponovitev bolezni, ki jih v znanosti označujejo in povezujejo s specifičnimi metastazami različnih tumorjev.

Testiranje vsebuje zbirko posebnih markerjev, ki jih odkrivamo pri določenih organih. Celice primarnega tumorja, ki imajo sposobnost metastaziranja, bodo izražale specifične gene in beljakovine v skladu z organom, kjer metastazirajo. Te potrebne podatke nam dajejo genetski podatki.

8.

.

9. TEST – TESTIRANJE IMUNSKEGA SISTEMA

.

Testiranje celične imunosti in kaheksije, sindroma, pri katerem presnovne spremembe, po vsej verjetnosti povzročene zaradi kroničnega delovanja vnetnih dejavnikov, vodijo do shiranosti oz. izgube telesne mase, ki se je ne more nadomestiti samo s prehrano.

36Izguba vključuje tako maščobe kot tudi pusto telesno maso in tako vključuje klinične znake, kot so zmanjšanje telesne teže, atrofija mišic, oslabelost ter izgubo apetita.

Propadanje je pozitivni dejavnik tveganja za smrt, pri bolniku s kaheksijo se možnost smrti zelo poveča in je znak različnih hujših obolenj ali stanj, kot so rakasta obolenja in druga kronična obolenja.

To testiranje se osredotoča na imuniteto in imunski sistem.

.

10. TEST – TESTIRANJE ANOMALIJE KROMOSOMOV

.

Neuravnotežene anomalije kromosomov lahko privedejo do različnih genetskih motenj ter tudi do raka. Testiranje lahko uporabljamo za ugotavljanje neravnovesij v celotnem genomu, z višjo ločljivostjo od tradicionalnih mikroskopskih metod.

576718246

Na ta način lahko prepoznavamo vsebnost, kot tudi določitev primarnega izvora tumorja.

Se želite naročiti ali izvedeti več?

Pišite tukaj.

#holistic

Loading...